Latest Islamic Sms   
Jo Jumuah ki namaaz se pehley 3 bar sura Qadar par le to us din tamaam namaz perhaney walon ki tadaad k braber naikiyan milain gI Send this Sms

Jo guse ko pi jatay hein aur dusro ke kasur maf kar dete hein aise log ALLAH ko bahoot pasand hein (surah al imran Send this Sms

Rahim karnay walon par Allah Azawajal rahim farmata hai, tum zameen walon par rahim karo Aasman wala tum par rahim farma'ay ga(Sunan-al-Tirmizi, jild3,page3 Send this Sms

BAGHDADI NUSKHASara Sal Afato se Musibato se Hifazat k Lie Bari Egarvih Shareef ki Rat ya Din11 Khajoro Par Sarkar e Gous ul Azam ke 11 Mubarak Nam Parh kr Dum Krain r Kha lainYa Shaikh MuhiyudinYa Syed MuhiyudinYa Maulana MuhiyudinYa Makhdom MuhiyudinYa Darwaish MuhiyudinYa Khwaja MuhiyudinYa Sultan MuhiyudinYa Shah MuhiyudinYa Gouse MuhiyudinYa Qutub MuhiyudinYa Syed ut Sadaat Ya Abdul Qadir Jilani Rehmatullahi Alaih Send this Sms

Tarjuma-e-Kanz-ul-Eman:Allah Azawajal say us kay bandon mein wohi dartay hain jo Ilim walay hain.(p22, Ayat:16 Send this Sms

Raat ki taareekyun mein Masjid ki taraf chalnay walon ko Qayamat kay din aik kaamil Noor ki Basharat di ja'ay gi.(Sinan Ibne Maja jild1, pg430) Send this Sms

Bad-ikhlaaqi amal ko is tarah kharab ker deti hai jaisay sirka shehid ko kharab kerdeta hai.(Mukashifat-ul-Quloob, faizanesunnat, page382) Send this Sms

Agar bachtay raho kabeera Gunahon say jin ki tumhain muma'nat hai tu tumharay aur Gunah hum bakhsh dain gay aur tumhain izzat ki jaga dakhil karain gay(Al-Nisa) Send this Sms

Bhookhay Musalman ko khana khilana Rehmat ko wajib karnay walay aamaal mein say hai.(Al-Targeeb wal-Tarheeb, jild2, page35) Send this Sms

Sarkar Salallaho Ta'ala Alehi wassalam nay farmaya:"Sadka bura'e kay satarr (70) darwazon ko band kerdeta hai"(Majma'al Zawa'id, jild3, pg283) Send this Sms

Har wo zakham jo Allah Azawajal ki raah mein lagay Qiyamat kay din tak taaza rahay ga, us say surk rang ka khoon behta hoga aur us ki khusbu mushk jaisi hogi. Send this Sms

Beshak Jumay kay din mein 24 sa'atain hotay hain aur her sa'at mein Allah Azawajal 6 laakh afraad jahanum say nijaat ata farmata hai(Majma'al Zawa'id, j2,p378) Send this Sms

Apnay ghar ko Qabrustan mat banao, Beshak jis ghar mein surah-e-Baqarah parhi jaati hai Shaitan us ghar say bhaag jata hai.(Muslim, page:393 Send this Sms

Imam Hassan Basri (Alehirehma): "Agar Jabal-e-Uhad Jitna Sona Mery Pas Ho Sab Milad Shareef Par Kharch kar Doon" (Naimat-e-kubra Pg 8) Send this Sms

salam kerna sunnat aur salam ka jawab foran dena wajiab hai,bila uzar taakheer Gunnah hai ( Bahar-e-Shariat,pg607) Send this Sms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total 645 Islamic Sms
   
Random Books