Latest Islamic Sms   
Jo namaz k doran Sif kay khula ko pur karay ga Allah Azawajal us ka aik darja buland farmaye ga aur us kay lye jannat mein aik ghar banaey ga.Tibrani, j4,pg225 Send this Sms

Jo namaz k doran Sif kay khula ko pur karay ga Allah Azawajal us ka aik darja buland farmaye ga aur us kay lye jannat mein aik ghar banaey ga.Tibrani, j4,pg225 Send this Sms

Kamil Tareen Mo'min wo hai jis kay Ikhlaak sab say behter hon aur jo apnay ghar walon par sab say ziada narmi karnay wala ho.(Tirmizi, j4,p278) Send this Sms

Aourat par sab say ziada haq us kay shohar ka hai aur mard par sab say ziada haq us ki maa ka hai.(Mastadark, jild8, pg208) Send this Sms

Nijat kiya hai?Farmaya: apni zaban apnay kabu mein rakho aur apnay ghar ko wasee rakho aur apnay gunah par roya karo.(Tirmizi, jil4, page182) Send this Sms

Agar bachtay raho kabeera Gunahon say jin ki tumhain muma`nat hai tu tumharay aur Gunah hum bakhsh dain gay aur tumhain izzat ki jaga dakhil karain gay ( Al-Nisa ) Send this Sms

Jo Dunya mein kisi Musalman ki parda poshi karay ga. Allah Azawajal Dunya wa Akhairat mein uski parda poshi farma`ay ga ( Muslim, pg 1447) Send this Sms

Jo shaks Allah Azawajal ki riza kay lye Yaseen sharif parhay ga, us kay sabika gunahon ki magfirat ho ja`ay gi.Lihaza is ko apnay murdon kay pas parho.( Darmi) Send this Sms

Har wo Zakham jo Allah Azawajal ki raah mein lagay Qiyamat kay din tak taaza rahay ga.us say surk rang ka kahoon behta hoga aur us ki khusbu muskh jaisi hogi. Send this Sms

Mohtaj aur miskeen ki Parwarish kay lye koshish kernay wala Allah Azawajal ki raah mein jahaad kernay walay ki tarah hai ( sahi Muslim, pg:1592) Send this Sms

Jisay ye Pasand ho kay Allah Azawajal ki barigaah mein pesh hotay waqt Allah Azawajal us par razi ho usay chahye kay wo kasrat say Durood Parhay. Send this Sms

Jis maeyt par so(100) musalman namaz parhain, Allah Azawajal us ki magfirat farma deta hai.(Majma-al-zawa`id, pg148) Send this Sms

Tumhara apnay Musalman bahi kay Dil mein khushi dakhil kerna magfirat ko wajib kernay walay a`maal mein say hai.( Majma-al-zawa`id, j18, pg 352) Send this Sms

Sarkar Salallaho Alehi Wasalam nay farmaya: Quran Parha karo kyonkay ye Qayamat kay din apnay parhny waloun ki shafa`at kary ga ( Muslim, pg403) Send this Sms

App Salallaho Ta`la alehi wasalam nay farmaya: Jis nay jummay kay din Gusal kiya us kay Gunah aur khata`ain Maaf kerdi ja`ain gi.( Majma-al-zawaid,j2 page391) Send this Sms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total 645 Islamic Sms
   
Random Books