Latest Islamic Sms   
Jub tum mein say koe joota pehney tu seedhay pair mein pehnay aur jab utaray tu peley ultay say utaray . (Ibn-e-Maja) Send this Sms

Farmane Bishr Haafi: " Meri Nazar mein aesa koe shakhs nahi hai jo Talbay Shohrat huwa ho aur us ka Deen na barbad huwa ho". (Kimya-e-Sa'adat page-546) Send this Sms

Hazrat Abu Umama Radiallah Ta'ala Anho say Riwayat hai kay Tajidar-e-Madina (Salallaho Ta'ala Alehi Wassalam) ka guzar aik ultay sonay walay par huwa Aap Salallaho Ta'ala Alehi Wassalam nay pair mar kar Farmaya utho yeh Jahanumyuon ka Laitna hai. Hawala: Faizan-e-sunnat, page:852 Topic Sonay jaghnay ki Sunnatain aur Aadab Send this Sms

Sarkar-e-Madinah Salallaho Ta'ala Alehi Wassalam ka Farman: Jis Nay Kitab mein mujh par Durood Pak Likha tu Jab tak Mera naam us mein rahay ga Faristay us kay lye Astagfar kartay hain. (Sa'adat-ud-Darain) Send this Sms

Sarkar-e-Madina Salallaho Ta'ala Alehi Wa'alehi Wassalam ka Farman: " Talib-e-Ilim kay kaam say raazi ho kar us kay lye Farishtay apnay Baazoo Bichatay hain" Hawala: Nuzhat-ul-Majalis Send this Sms

Sarkar-e-Madina Salallaho Ta'ala Alehi Wa'alehi Wassalam ka Farman: Jo Subah ki Namaz ko Gaya, Eman kay sath gaya aur jo subah bazar ko gaya Iblees kay sath gaya (Ibn-e-Maja) Send this Sms

Sarkar-e-Madina Salallaho Ta'ala Alehi Wa'alehi Wassalam ka Farman: Jo Subah ki Namaz ko Gaya, Eman kay sath gaya aur jo subah bazar ko gaya Iblees kay sath gaya (Ibn-e-Maja) Send this Sms

Sarkar-e-Madina Salallaho Ta'ala Alehi Wa'alehi Wassalam ka Farman: Jo Musalman kissi Musalman ko aik bar karz day ga tu usko itna Sawab milay ga , goya us nay do (2) martaba itni rakam Allah Azawajal ki raah mein di. (Ibn-e-Maja) Send this Sms

Hazrat Suleman Ala Nabiyena Wa'aleh Salato Wassalam Farmatay hain kay agar baat cheet karna bilfarz Chandi hai tu chup rehna Sona hai. (Ahya-ul-Uloom) Send this Sms

Sarkar-e-Madina (Salallaho Ta'ala Alehi Wa'alehi Wassalaam) Farmatay hain: Jo Shaks Allah Ta'ala Ka Zikr karta hai aur jo Allah Azawajal ka Zikr nahi karta un ki misl aesi hai jaisay aik Murda aur aik Zinda. (Bukhari Sharif) Send this Sms

Sarkar-e-Madinah Salallaho Ta'ala Alehi Wassalam ka Farman: Jis Nay Kitab mein mujh par Durood Pak Likha tu Jab tak Mera naam us mein rahay ga Faristay us kay lye Astagfar kartay hain. (Sa'adat-ud-Darain) Send this Sms

Hazrat Abu Umama Radiallah Ta'ala Anho say Riwayat hai kay Tajidar-e-Madina (Salallaho Ta'ala Alehi Wassalam) ka guzar aik ultay sonay walay par huwa Aap Salallaho Ta'ala Alehi Wassalam nay pair mar kar Farmaya utho yeh Jahanumyuon ka Laitna hai. Faizan-e-sunnat, page:852 Send this Sms

Sarkar-e-Madina Salallaho Ta'ala Alehi Wa'alehi Wassalam ka Farman: "Talib-e-Ilim kay kaam say raazi ho kar us kay lye Farishtay apnay Baazoo Bichatay hain" ( Nuzhat-ul-Majalis) Send this Sms

Sarkar-e-Madina Salallaho Ta'ala Alehi Wa'alehi Wassalam ka Farman: " Jo Subah ki Namaz ko Gaya, Eman kay sath gaya aur jo subah bazar ko gaya Iblees kay sath gaya" (Ibn-e-Maja) Send this Sms

Hazrat Suleman Ala Nabiyena Wa'aleh Salato Wassalam Farmatay hain kay agar baat cheet karna bilfarz Chandi hai tu chup rehna Sona hai. (Ahya-ul-Uloom) Send this Sms

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Total 645 Islamic Sms
   
Random Books